BELGELENDİRME PROGRAMININ
Adı Alçı Sıva Uygulayıcısı
Kodu 12UY0055-3
Seviyesi 3
SINAV BİLGİLERİ
Sınava Giriş Koşulları Sınava giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.
Sınav Birimleri 12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

12UY0055–3/A2 Alçı Sıva Uygulaması

Girilmesi Zorunlu Olan Birimler 12UY0055–3/A1

12UY0055–3/A2

Seçmeli Birimler
Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Koşular Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir.

Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

BAŞVURU EVRAKLARI
  • Aday Başvuru Formu (F11)
  • Başvuru Taahhüdü (F15)
  • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Başvuru ücreti Çankaya’nın banka hesabına ad-soyad, T.C. kimlik numarası, UY adı ve kodu belirtilerek yatırılır.)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Varsa Mesleklere ait diğer gereklilikler (F16)
  • Engelli adayların engel durumunu gösterir sağlık raporu
BELGELENDİRME VE GÖZETİM FAALİYETLERİ
Başarısız Olunan Birimlerden Sınav Hakkı Adayın sınavda başarısız olması durumunda, ücret talep edilmeksizin 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır.
Belge Geçerlilik Süresi Belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Gözetim Süresi Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
Belge Yenilemede Kullanılacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda alçı sıva uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

ULUSAL YETERLİLİĞİ indirmek için tıklayınız.

ULUSAL MESLEK STANDARDINI indirmek için tıklayınız.