BELGELENDİRME PROGRAMININ
Adı Sıvacı
Kodu 11UY0024–3
Seviyesi 3
SINAV BİLGİLERİ
Sınava Giriş Koşulları Sınava giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.
Sınav Birimleri 11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

 

Girilmesi Zorunlu Olan Birimler 11UY0024–3/A1

11UY0024–3/A2

Seçmeli Birimler  
Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Koşular Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir.

Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

BAŞVURU EVRAKLARI
  • Aday Başvuru Formu (F11)
  • Başvuru Taahhüdü (F15)
  • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Başvuru ücreti Çankaya’nın banka hesabına ad-soyad, T.C. kimlik numarası, UY adı ve kodu belirtilerek yatırılır.)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Varsa Mesleklere ait diğer gereklilikler (F16)

Engelli adayların engel durumunu gösterir sağlık raporu

BELGELENDİRME VE GÖZETİM FAALİYETLERİ
Başarısız Olunan Birimlerden Sınav Hakkı Adayın sınavda başarısız olması durumunda, ücret talep edilmeksizin 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır.
Belge Geçerlilik Süresi Belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Gözetim Süresi Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
Belge Yenilemede Kullanılacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Sıvacı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

ULUSAL YETERLİLİĞİ indirmek için tıklayınız.

ULUSAL MESLEK STANDARDINI indirmek için tıklayınız.