MİSYONUMUZ:

Müşterilerimize verdiğimiz hizmeti gizlilik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak sürdürürken, aynı zamanda da kaliteli ve sürekli iyileştirmeye açık bakış açımızla etkin belgelendirme yapmaktır.

VİZYONUMUZ:

Ülkemiz çalışanlarının uluslararası yeterlilikler seviyesine kavuşması için; belgelendirmenin amaç ve kapsamından taviz vermeyen, güveni ve saygınlığı temsil eden, çalışanları ile bütünleşmiş kurumsal kimliği ile ön plana çıkan, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik kurallarını esas alan iyi bir belgelendirme kuruluşu olmak.