AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 BELGELENDİRME PROGRAMI 11UY0011–3/REV03
BELGELENDİRME PROGRAMININ
Adı Ahşap Kalıpçı
Kodu 11UY0011-3
Seviyesi 3
Kaynak Revizyonu Rev03 (29.08.2018) Tadil01 (10.06.2020)
Sınav Başvurusu Sınav başvurusu yapmak için tıklayınız.
SINAV BİLGİLERİ
Sınava Giriş Koşulları Sınava giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.
Sınav Birimleri 11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre koruma
11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
Girilmesi Zorunlu Olan Birimler 11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
Seçmeli Birimler
Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Koşular Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir.

Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

BAŞVURU EVRAKLARI
  • Aday Başvuru Formu (F11),
  • Aday Belgelendirme Sözleşmesi (F15),
  • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Başvuru ücreti Çankaya’nın banka hesabına ad-soyad, T.C. kimlik numarası, UY adı ve kodu belirtilerek yatırılır.),
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Engelli adayların engel durumunu gösterir sağlık raporu
11UY0011-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRE KORUMA YETERLİLİK BİRİMİ
Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme
a) Teorik Sınav
Yapılandırılmış sözlü sınav, A1 birimine yönelik teorik sınav YB Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az beş (5) soruluk sözlü sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.
Ölçme ve Değerlendirme
b) Performansa Dayalı Sınav
A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
11UY0011–3/A2 AHŞAP KALIP İŞLERİNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ YETERLİLİK BİRİMİ
Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır.
Öğrenme Çıktısı 2: Kalıp kurulumu öncesi gerekli hazırlıkları yapar.
Öğrenme çıktısı 3: Ahşap kalıp uygulaması yapar.
Öğrenme çıktısı 4: Kalıpların kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar.
Öğrenme çıktısı 5: Kalıp sökümü yapar.
Öğrenme çıktısı 6: Kalıbı bir sonraki işe hazırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
a) Teorik Sınav
Yapılandırılmış sözlü sınav, A2 birimine yönelik teorik sınav YB Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve en az on üç (13) soruluk sözlü sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.
Ölçme ve Değerlendirme
b) Performansa Dayalı Sınav
Performans Sınavı, A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav YB Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
BELGELENDİRME FAALİYETLERİ
Başarısız Olunan Birimlerden Sınav Hakkı Sınavların geçerlilik süresi 1 yıl, Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Adayın sınavda başarısız olması durumunda, 1 yıl içerisinde, ücret talep edilmeksizin 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır.
Belge Geçerlilik Süresi Belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Belge Yenilemede Kullanılacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap Kalıpçı fiili olarak toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

ULUSAL YETERLİLİĞİ indirmek için tıklayınız.

ULUSAL MESLEK STANDARDINI indirmek için tıklayınız.