ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 BELGELENDİRME PROGRAMI 12UY0055-3/REV00
BELGELENDİRME PROGRAMININ
Adı Alçı Sıva Uygulayıcısı
Kodu 12UY0055-3
Seviyesi 3
Kaynak Revizyonu Rev00 (30.05.2012) Tadil01 (10.06.2020)
Sınav Başvurusu Sınav başvurusu yapmak için tıklayınız.
SINAV BİLGİLERİ
Sınava Giriş Koşulları Sınava giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.
Sınav Birimleri 12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0055–3/A2 Alçı Sıva Uygulaması
Girilmesi Zorunlu Olan Birimler 12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0055–3/A2 Alçı Sıva Uygulaması
Seçmeli Birimler
Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Koşular Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir.

Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

BAŞVURU EVRAKLARI
  • Aday Başvuru Formu (F11),
  • Aday Belgelendirme Sözleşmesi (F15),
  • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Başvuru ücreti Çankaya’nın banka hesabına ad-soyad, T.C. kimlik numarası, UY adı ve kodu belirtilerek yatırılır.),
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Engelli adayların engel durumunu gösterir sağlık raporu
12UY0055-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK BİRİMİ
Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri açıklar.
Öğrenme Çıktısı 2: İş öncesi hazırlık ve iş programı yapar.
Öğrenme Çıktısı 3: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular.
Öğrenme Çıktısı 4: Çevresel risklerin azaltılmasında yapılması gerekenleri açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme
a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli sınav, Bu birim kapsamında en az beş (5) soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az % 60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. (A1 birimine yönelik teorik sınav yeterliliğin eki olan T/P tablosunda yer alan “Başarım Ölçütlerine ilişkin tablo” ya göre gerçekleştirilir.)
Ölçme ve Değerlendirme
b) Performansa Dayalı Sınav
Performans Sınavı, Sınav için belirlenen sürede sınavdan en az % 80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir. (A1 birimine yönelik performans sınavı yeterliliğin eki olan T/P tablosunda yer alan “Başarım Ölçütlerine ilişkin tablo” ya göre gerçekleştirilir.)
12UY0055–3/A2 ALÇI SIVA UYGULAMASI YETERLİLİK BİRİMİ
Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktısı 1: İş öncesi hazırlık yapar.
Öğrenme Çıktısı 2: Uygulama öncesi hazırlıkları yapar.
Öğrenme Çıktısı 3: Makina ile alçı sıva yapar.
Öğrenme Çıktısı 4: Elle alçı sıva yapar.
Öğrenme Çıktısı 5: Perdah alçısı yapar.
Öğrenme Çıktısı 6: İş sonu kontrollerini yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli sınav, Bu birim kapsamında en az yirmi beş (25) soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az % 60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. (A2 birimine yönelik teorik sınav yeterliliğin eki olan T/P tablosunda yer alan “Başarım Ölçütlerine ilişkin tablo” ya göre gerçekleştirilir.)
Ölçme ve Değerlendirme
b) Performansa Dayalı Sınav
Performans Sınavı, Belirlenen sürede sınavdan en az % 80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir. (A2 birimine yönelik performans sınavı yeterliliğin eki olan T/P tablosunda yer alan “Başarım Ölçütlerine ilişkin tablo” ya göre gerçekleştirilir.)
BELGELENDİRME FAALİYETLERİ
Başarısız Olunan Birimlerden Sınav Hakkı Sınavların geçerlilik süresi 1 yıl, Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Adayın sınavda başarısız olması durumunda, 1 yıl içerisinde, ücret talep edilmeksizin 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır.
Belge Geçerlilik Süresi Belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Belge Yenilemede Kullanılacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda alçı sıva uygulayıcısı fiili olarak toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

ULUSAL YETERLİLİĞİ indirmek için tıklayınız.

ULUSAL MESLEK STANDARDINI indirmek için tıklayınız.