Yeterlilik belgelerinin süresi dolan belge sahiplerinin, belgelerini yenilemek için Çankaya’dan belge yenileme talebinde bulunmaları gerekmektedir. Belgelendirmiş kişi, belge süresinin dolmasına 5 ay kalması durumunda belge yenileme talebinde bulunabilir. Belge yenileme talebinde bulunan kişi, belgelendirme süresi içerisinde tabii olduğu ulusal meslek standında belirtilen süre kadar çalıştığını SGK dökümüyle ispat ettiği ve belgesinin geçerlilik süresi boyunca performansıyla ilgili Çankaya’ya şikâyet gelmemiş olduğu durumda (tabii olunan ulusal yeterlilikte başka özel bir şart yoksa) belgesi ulusal yeterlilikte belirtilen süreyle yenilenir.

Adayın belge yenileme zamanı geldiğinde ilgili ulusal yeterliliğe sınav bölümleri ile ilgili ekleme olması durumunda, aday o birimden sınava alınır. Aday gireceği birimlerin ücretini ödemekle yükümlüdür. Adayın sınavdan başarılı olması durumunda gerekli diğer şartları da (SGK dökümü, şikâyet gelmemiş olması durumu vs.) sağlaması durumunda belgesi ulusal yeterlilikte belirtilen süreyle yenilenir.

Belgelendirilmiş kişi, tabii olduğu ulusal meslek standardında belirtildiği süre boyunca fiilen çalışmamış olması durumunda, yeniden performans sınavına alınır ve başarılı olması durumunda belgesinin süresi ulusal yeterlilikte belirtilen süreyle uzatılır. Belge süresinin tekrar dolması durumunda, kişi teorik ve performans sınavlarına yeniden girer ve başarılı olması durumunda belgesi yenilenir.