DUVARCI SEVİYE 3 BELGELENDİRME PROGRAMI 12UY0048–3/REV01
BELGELENDİRME PROGRAMININ
Adı Duvarcı
Kodu 12UY0048–3
Seviyesi 3
Kaynak Revizyonu Rev01 (30.05.2018) Tadil01 (10.06.2020)
Sınav Başvurusu Sınav başvurusu yapmak için tıklayınız.
SINAV BİLGİLERİ
Sınava Giriş Koşulları Sınava giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.
Sınav Birimleri 12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi
12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi
Girilmesi Zorunlu Olan Birimler 12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi
Seçmeli Birimler 12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi
(B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olmak zorunludur.)
Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Koşular Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir.

Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

BAŞVURU EVRAKLARI
  • Aday Başvuru Formu (F11),
  • Aday Belgelendirme Sözleşmesi (F15),
  • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Başvuru ücreti Çankaya’nın banka hesabına ad-soyad, T.C. kimlik numarası, UY adı ve kodu belirtilerek yatırılır.),
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Engelli adayların engel durumunu gösterir sağlık raporu
12UY0048–3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRE KORUMA YETERLİLİK BİRİMİ
Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.
Öğrenme Çıktısı 2: Çevresel risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenleri açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme
a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav, A1 birimine yönelik teorik sınav YB Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.
Ölçme ve Değerlendirme
b) Performansa Dayalı Sınav
A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
12UY0048–3/B1 GENEL DUVARCILIK İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri uygular.
Öğrenme Çıktısı 2: Duvar uygulaması öncesi hazırlıkları yapar.
Öğrenme Çıktısı 3: Kagir malzemeler ile duvar örer.
Öğrenme Çıktısı 4: Baca örer.
Öğrenme Çıktısı 5: Uygulama sonrası işlemleri yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav, B1 birimine yönelik teorik sınav YB Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.
Ölçme ve Değerlendirme
b) Performansa Dayalı Sınav
Performans Sınavı, B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav YB Ek B1-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
BELGELENDİRME FAALİYETLERİ
Başarısız Olunan Birimlerden Sınav Hakkı Sınavların geçerlilik süresi 1 yıl, Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Adayın sınavda başarısız olması durumunda, 1 yıl içerisinde, ücret talep edilmeksizin 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır.
Belge Geçerlilik Süresi Belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Belge Yenilemede Kullanılacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda duvarcı fiili olarak toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

ULUSAL YETERLİLİĞİ indirmek için tıklayınız.

ULUSAL MESLEK STANDARDINI indirmek için tıklayınız.