ÇANKAYA’nın fırsat eşitliği politikası gereği:

  • Personel belgelendirme hizmeti süreci, TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında adil, tarafsız, eşitlikçi ve ayırımcılık yapılmadan yürütülür.
  • Personel belgelendirme talebinde bulunan ilgili tarafların hakları tarafsızlık içinde korunur.
  • Çankaya’nın belgelendirme prosesi, web sitesi ve başka iletişim kanalları yardımıyla kamuoyuna duyurulur ve erişim sağlanır.
  • Çankaya’nın başvuruda istediği evraklar, erişimine web sitesi aracılığıyla duyurulmuştur. Başvuruda istenen belgeleri eksiksiz olan adayların başvuruları onaylanır.
  • Başvuru sahiplerinden amaçladıkları yeterliliğin alanlarını başarmakta zorlanacak fiziksel engelleri veya itina gösterilmesi gereken durumları olduğunda, başvuru sırasında belirtmeleri durumunda, gerekli tedbirler alınarak, ihtiyaçları karşılanır.