İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3 BELGELENDİRME PROGRAMI 11UY0023-3/REV02
BELGELENDİRME PROGRAMININ
Adı İnşaat Boyacısı
Kodu 11UY0023–3
Seviyesi 3
Kaynak Revizyonu Rev02 (11.12.2013) Tadil01 (10.06.2020)
Sınav Başvurusu Sınav başvurusu yapmak için tıklayınız.
SINAV BİLGİLERİ
Sınava Giriş Koşulları Sınava giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.
Sınav Birimleri 11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
Girilmesi Zorunlu Olan Birimler 11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
Seçmeli Birimler
Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Koşular Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 11UY0023-3/A2-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.
BAŞVURU EVRAKLARI
  • Aday Başvuru Formu (F11),
  • Aday Belgelendirme Sözleşmesi (F15),
  • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Başvuru ücreti Çankaya’nın banka hesabına ad-soyad, T.C. kimlik numarası, UY adı ve kodu belirtilerek yatırılır.),
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Engelli adayların engel durumunu gösterir sağlık raporu
11UY0023-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI YETERLİLİK BİRİMİ
Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar.
Öğrenme Çıktısı 2: Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.
Ölçme ve Değerlendirme
a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli sınav, A1 birimi kapsamında en az beş (5) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az % 60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve YB Ek 2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Ölçme ve Değerlendirme
b) Performansa Dayalı Sınav
Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, YB Ek 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az % 80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
11UY0023–3/A2 İNŞAAT BOYACILIĞINDA GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ YETERLİLİK BİRİMİ
Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktısı 1: Boya/vernik öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
Öğrenme Çıktısı 2: Boya/vernik işlemlerini uygular.
Öğrenme Çıktısı 3: Boya/vernik sonrası işlemleri yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
a) Teorik Sınav
Yapılandırılmış sözlü sınav, A2 birimi kapsamında en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az % 60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve YB Ek 2’de yer alan “Bilgiler” kontrol Listesinde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Ölçme ve Değerlendirme
b) Performansa Dayalı Sınav
Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, YB Ek 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az % 80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
BELGELENDİRME FAALİYETLERİ
Başarısız Olunan Birimlerden Sınav Hakkı Sınavların geçerlilik süresi 1 yıl, Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Adayın sınavda başarısız olması durumunda, 1 yıl içerisinde, ücret talep edilmeksizin 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır.
Belge Geçerlilik Süresi Belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Belge Yenilemede Kullanılacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda İnşaat Boyacısı fiili olarak toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

ULUSAL YETERLİLİĞİ indirmek için tıklayınız.

ULUSAL MESLEK STANDARDINI indirmek için tıklayınız.