4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu EK MADDE 3 kapsamında; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.

Belge Zorunluluğu Kapsamına Alındığında İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri 2020 Üst Limitleri

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Kararlar:

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 2015/7726 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 2016/8677 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 2017/10713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 30908 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı