ÇANKAYA BELGELENDİRME KALİTE POLİTİKASI

Çankaya Belgelendirme proseslerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını amaçlamaktadır. Çankaya Belgelendirme ilgili Ulusal yeterliliklerden personel belgesi almak üzere başvuran adayların başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine kadar uygulanacak esasları belirler.

Çankaya Belgelendirme tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik, güvenirlilik, yenilikçilik ve eşit muamele belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkelerdir. Çankaya Belgelendirme, tüm politika ve prosedürleri ayrımcılık yapmadan (yaş, ırk, cinsiyet vs.) hazırlamış olup mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara hizmet sağlar.

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, Çankaya Belgelendirme’de yürütülen faaliyetler ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir. Çankaya Belgelendirme politikaları ve prosedürleri ile bunların uygulanması, bütün adaylar için adil ve tarafsızdır. TSE EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ve İlgili Ulusal Yeterliliklerde aranılan belgelendirme kriterleri ilgili bütün prosedürler ve mevzuat şartlarıyla uyumludur. Bu politikanın sürdürülmesi, Çankaya Belgelendirme’nin organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluluğundadır. Çankaya Belgelendirme, bu standartta belirtilenlerin dışında başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek ve yavaşlatacak prosedürler uygulamamaktadır. Çankaya Belgelendirme Kalite Politikası; personelin tüm uygulama prosedürlerini bilmesi, anlaması ve uygulaması açısından personele bildirilmiştir.

Çankaya Belgelendirme, taahhüt ettiği işleri zamanında ve planlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

TARAFSIZLIK POLİTİKASI

Çankaya Belgelendirme üst yönetimi, tüm belgelendirme hizmetlerinde tarafsız, adil ve eşit olarak hizmet verileceğini beyan etmiştir. Çankaya Belgelendirme, bu beyanını web sitesi aracılığı ile halka açmıştır. Çankaya Belgelendirme, başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş personeller arasında tarafsızlığını korur. Bu konuda yayınlanmış politika ve prosedürler, tüm başvuru sahiplerinden, adaylara ve belgelendirilmiş personelleri de kapsamaktadır. Belgelendirme ile ilgili politika ve prosedürleri, tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler arasında herhangi bir kesimin daha baskın olmasına izin vermeden katılımını olanaklı kılmaktadır.

Çankaya Belgelendirme, hiçbir kişi ya da kurum arasında ayrım gözetmez. Herhangi bir kuruma ya da kaynağa bağlı olmaksızın herkes eşit olarak kabul edilir. Ayrıca, başvuru sahipleri ve adayların erişimini zorlaştırıcı veya engelleyici prosedür uygulanmaz.

GİZLİLİK İLKESİ

Çankaya Belgelendirme, yasal geçerliliği olan sözleşmeler aracılığı ve tüm personelin ve üst yönetimin imzalamış olduğu gizlilik ve tarafsızlık beyanı ile, belgelendirme prosedürü sırasında edinilen tüm bilgilerin gizli tutulacağını garanti altına almıştır. Yasalarla aksi istenmediği sürece, başvuru sahiplerinden, adaylardan ve belgelendirilmiş personellerden edinilen bilgiler farklı şahıs ve kurumlarla paylaşılmamaktadır. Yasal zorunluluktan dolayı, belgelendirilmiş personele ait gizli bilgilerin açığa çıkarılması istenmesi durumunda, yasalarla aksi belirtilmediği sürece hangi bilgilerin paylaşılacağı ilgili kişilere bildirilir.