ÇANKAYA PERSONEL BELGELENDİRME VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ bünyesinde yapılacak tüm sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;

İşyerinde çalışma mevzuatı ve Çankaya tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, Çankaya tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, prosedür, talimat gibi düzenlemelere, TS EN ISO/ IEC 17024 standardına, MYK mevzuatına ve MYK tarafından belirlenen yöntemlere, hazırlanan rehberlere uygun bir şekilde çalışmayı,

Hizmet sunulan kişi ve kuruluşlara renk, etnik köken, ırk, dil, din, cinsiyet, yaş veya engel durumuna bakılmaksızın eşit davranmayı,

Sözleşmemin geçerli olduğu süre boyunca, niteliklerimde olabilecek her türlü değişikliği Çankaya’ ya bildirerek, ilgili mevzuata, standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak, Çankaya tarafından tarafıma verilen görevleri yerine getirerek belirlenen süre içerisinde sonuçlandırmayı,

Haberdar olduğum, Çankaya ’yı ve/veya personelini ya da kendimi çıkar çatışmasına sokacak durumlarda Çankaya’yı bilgilendirmeyi,

Belgelendirme faaliyetlerini yürütürken adaylardan edinmiş olduğum bilgi ve belgeleri son derece gizli tutmayı ve hiçbir koşulda kanunlar ve bu bilgilerin ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece üçüncü taraflara açmamayı,

Belgelendirme prosesinde yer alan hiçbir bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşmamayı, aksi takdirde, Çankaya’nın uygulayacağı maddi yaptırımları kabul etmiş sayılmayı,

Adaylardan gelen herhangi bir çıkar sağlayıcı teklifi kabul etmemeyi, böyle bir durum söz konusu olursa Çankaya’yı bilgilendirmeyi,

Objektif olmayan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmayı, tarafsız ve bağımsız olmayı layıkıyla yerine getireceğimizi,

Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.