BAŞVURULARIN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Belgelendirme için başvuran aday adayı aşağıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağlamak zorundadır. Ön Yeterlilik Koşulları 18 yaşını doldurmuş olmak

• 18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.

Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adaylarının belgelendirme başvuruları kabul edilerek aday olarak değerlendirilir. Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adayları, almak istediği yeterlilik kapsamında hazırlanmış olan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldurması suretiyle başvurusu alınmış olunur. ÇANKAYA PERSONEL BELGELENDİRME tarafından tanımlanmış olunan ön yeterlilik koşulları ve “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” internet ortamında yayınlanmış olup tüm aday adaylarının bilgilerine açılmıştır. Bu koşulların sağlanması ÇANKAYA Personel Belgelendirme için başvurunun kabul edilmesi adına tek ve yeterli koşullardır. “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” ÇANKAYA Belgelendirme web sitesi üzerinden online başvuru modülü kullanılarak da adaylar tarafından doldurulabilir. Ancak her ne şekilde olursa olsun başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar firmamıza elden, e-posta ile veya şahsen teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan aday adayların başvuru kabulleri yapılmaz.

Tüzel kişilik başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Tüm aday adayları “Personel Belgelendirme Başvuru Form’larını doldurmalıdır. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez. Tüzel kişiliklerin başvurularında belgelendirme hizmeti almak isteyen aday adaylarının gerekli başvuru koşullarını sağlaması ve ilgili kayıtlarını ÇANKAYA Personel Belgelendirme’ ye ulaştırmalarından anlaşmaya varan tüzel kişilikler sorumludur. ÇANKAYA Personel Belgelendirme, anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

Başvuru için İstenen Belgeler

• Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
• Ödeme Belgesi (Dekont)
• Personel Belgelendirme Başvuru Formunu ıslak imzalı hali
• Sağlık raporu ( iskele kurulum elemanı yeterlilik sınavına girenler için)

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi

Başvuru yapacak aday başvuru tipine göre yukarıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağladığının ispatı ile birlikte ”Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu ÇANKAYA Personel Belgelendirme’ ye elden, e-posta veya şahsen iletir. ÇANKAYA Personel Belgelendirme’ ye ulaşan ”Personel Belgelendirme Başvuru Formu”, Belgelendirme Personeline iletilir. Belgelendirme personeli tarafından başvurusu alınan adayın ” Personel Belgelendirme Başvuru Formu” ve başvuruda istenen evrakların kontrolünü yapılarak ”Personel Belgelendirme Başvuru Formu” nun kendisine ayrılan kısmı gözden geçirilir ve kontrol edilerek doldurur. Eğer aday adayının istenen evraklarında eksiklik var ise (Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi, Ödeme Belgesi, Personel Belgelendirme Başvuru Formunu ıslak imzalı hali, Sağlık raporu ( iskele kurulum elemanı yeterlilik sınavına girenler için) aday adayını, başvuruyu göden geçiren ve kontrol eden kişi 3 gün içinde konu ile ilgili bilgilendirir. Ve eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya dokümanların sınavdan en geç 10 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği bilgisi verilir.

Başvurusu alınan adayın evraklarında eksiklik yok ise “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” 3 gün içerisinde Belgelendirme Personeli tarafından Personel Belgelendirme Müdürü’ ne iletilir. Personel Belgelendirme Müdürü, 1 hafta içerisinde talebi inceler ve ;

*ÇANKAYA PERSONEL BELGELENDİRME’ nin, Personel Belgelendirme Biriminin talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,

*Belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı,

*Başvurulan alanda ilgili Ulusal Yeterliliğin başvuru için ön şartları taşıdığına dair gerekli evrakların “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” ile sunulup sunulmadığı,

*Adayların dil ve / veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin; bedensel engelliler vs. için gerekli olan gereksinimler)kararını verir.

Personel Belgelendirme Müdürü tarafından belgelendirmenin yapılamayacağı kararı verilirse Belgelendirme Asistanı tarafından adaya 3 gün içerisinde başvurusunun onaylanmadığı / kabul edilmediği bildirilir.

Personel Belgelendirme Müdürü tarafından belgelendirmenin yapılacağı kararı verilirse Belgelendirme Asistanı tarafından adaya 3 gün içerisinde başvurusunun onaylandığı / kabul edildiği bildirilir.

Başvurusu sahibine geri dönüşümü yapılabilecek iletişim araçları (telefon, faks, e-mail, posta, yüz yüze vs.) ile sonuç bildirilir.