Europass

EUROPASS NEDİR
Yeterliliklerin aday ülkeler dâhil AB’de açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile EUROPASS (Avrupa Pasaportu) oluşturulmuştur.

Kuruluşumuz tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Europass sertifika ekleri:

Ahşap Kalıpçı Seviye 3 MYB Europass Sertifika Eki

Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 MYB Europass Sertifika Eki

Betonarme Demircisi Seviye 3 MYB Europass Sertifika Eki

Duvarcı Seviye 3 MYB Europass Sertifika Eki

İnşaat Boyacısı Seviye 3 MYB Europass Sertifika Eki

Sıvacı Seviye 3 MYB Europass Sertifika Eki