5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu EK MADDE 1 kapsamında; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. (Aşağıdaki muafiyet tablosunda verilen diploma ve belge sahiplerinden bu şart aranmaz.)

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Ulusal Yeterliliklere İlişkin Muafiyet Tablosu

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde toplamda 143 adet meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır:

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa Göre Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler Arama Sayfası

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğler:

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) (40 Meslek)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1) (8 Meslek)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1) (33 Meslek)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1) (36 Meslek)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1) (26 Meslek)